+90 312 428 18 28

Hizmetlerimiz

Neler Yapıyoruz?

Genel Cerrahi Muayenesi

 • Anoskopi
 • Sıgmoidoskopi
 • Basit Deri Lezyon Eksizyonu
 • Apse Drenajı
 • Internal Hemoroid Ligasyonu

Mamografi

 • Dijital mamografi
 • 3 boyutlu dijital mamografi(Dijital Tomosentez)

Meme ve Tiroide Ait Girişimsel İşlemler

 • İnce iğne aspirasyon biyopsisi
 • Kalın iğne biyopsisi
 • Meme işaretleme ve/veya biyopsisi
 • Stereotaksik vakum biyopsisi

Ultrasonografi

 • Tüm abdomen US
 • Üst abdomen US
 • Pelvik US
 • Hepatobilier US
 • Renal US
 • Üriner sistem US
 • Parotis-Submandıbuler bez US
 • Kalça US
 • Meme US
 • Tiroid US
 • Skrotal US
 • Transvajinal US
 • Transfontanel US
 • Boyun US
 • Yüzeyel US
 • Folikülometri-abdominal/vajinal

Renkli Doppler Us

 • Karotis-Vertebral RDUS
 • Transkranial RDUS
 • Skrotal RDUS
 • Transvajinal RDUS
 • Meme RDUS
 • Alt ekstremite derin-yüzeyel-perforan RDUS
 • Alt ekstremite arter RDUS
 • Aortoiliak ve her iki alt ekstremite arter RDUS
 • Üst ekstremite ven RDUS
 • Abdominal aorta /çölyak trunkus/superior mezenter arter-ven RDUS
 • Arteriovenöz fistül RDUS
 • Üst ekstremite arter RDUS
 • Portal ven/hepatik ven RDUS
 • Tiroid RDUS
 • Kitle lezyonu RDUS

Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçümü

 • Bütün vücut
 • Vertebra (AP+lateral)
 • Femur proksimal

Tüm Kan ve Laboratuvar Hizmetleri

Patoloji İncelemesi