+90 312 428 18 28

Hakkımızda

"Meme Kanseri Kadınlarda En Sık Görülen Kanserdir."

"Meme Kanseri Düzenli Kontroller İle En Erken Yakalanabilecek Kanser Türüdür."

Meme Kanseri kadınlarda görülen en sık kanser türü olup hayatı boyunca her 8 kadından birisini etkilemektedir. Meme kanserlerinin %85’i ailesinde daha önce meme kanserli yakını bulunmayan kişilerde görülmektedir. Bu nedenle ailede bu hikayenin olmaması, kişinin kanser olmayacağı anlamına gelmez.

Gelişmiş ülkelerde daha sık görülmesine rağmen, gelişmekte olan ülkelerdeki meme kanseri sıklığı giderek artmaktadır. Türkiye’de bu hastalığın görülme sıklığı, batılı yaşam biçimi ve toplumdaki yaşlanma nedeniyle son yirmi yılda iki katından fazla artmıştır. Ayrıca, Avrupa ülkelerinde meme kanseri vakalarının %25’i 50 yaşından genç kadınlarda görülürken Türkiye’de bu oranın %50 olması, yani diğer gelişmiş ülkelere göre ülkemizde daha fazla sayıda genç kadında görülmesi önemli bir gerçektir. Meme kanseri konusunda farkındalığın gelişmesi, tarama yöntemleri ile erken tanı konması ve tedavi yöntemlerindeki gelişmeler nedeniyle, ölümler, geçtiğimiz yıllara göre belirgin azalma göstermektedir. Erken tanı sayesinde hastalık, yaşamı daha az etkileyen yöntemler ile tedavi edilebilmekte ve çok daha uzun yaşam süresi sağlanabilmektedir. Erken tanı hastalığın tedavi maliyetlerini ve yarattığı iş gücü kaybını önemli derecede azaltmaktadır.

“Meme kanserinde hayatı kurtaran en önemli etken, taramalar ile sağlanan erken tanıdır. "

Erken tanı, düzenli kontrol ve meme muayenesi ile başlar. Radyolojik tetkiklerden mamografi, özellikle hastalığın daha yüksek oranda görüldüğü 40 yaş üstü kadınlarda en önemli erken tanı yöntemidir.

Dünyada yaygın olarak bulunan “Meme Hastalıkları Tarama ve Tanı Kuruluşları“ maalesef ülkemizde gelişememiştir. Ülkemizde halen meme kanser taraması yaptırmak isteyen hastalar genel hastane ve kliniklere başvurmaktadır. Her hasta, birbirinden ayrı ünitelerde Genel Cerrahi muayenesi, istenen tetkiklerin randevusunun alınması, tetkik günü gidilerek tetkik yapılması, sonuçların alınmasını takiben tekrar cerraha gidilmesi gibi yorucu ve zaman alıcı bir aşamalar zincirinden geçilmektedir.

Dünyada meme kanseri erken tanısının önemi tartışılmaz noktadadır. Çok sayıda kadının yıllık kontrolleri ise büyük hastane sistemlerinde önemli zaman kayıplarına neden olmaktadır. Bu nedenle gelişmiş tüm ülkelerde hastaların yılda bir uğradığı butik, küçük binlerce meme merkezi kurulmuştur. Bu merkezlerde yüksek bilgi birikimi ve teknoloji ile, büyük sistemlerde olan zaman kayıplarını yaşamadan, kadınlara özgü duyarlılıklara önem verilerek hizmet verilmektedir. Butik merkezimiz, ülkemizde yüzlercesine ihtiyaç olan meme merkezlerinden ilki olarak hizmetinizdedir.

Bizler, meme kanseri ile yıllardır uğraşan Radyoloji uzmanı ve Cerrahlar olarak taramanın önemine can-ı gönülden inanmaktayız, ancak her yıl tarama için çekilen zahmetlerin ve bu nedenle vazgeçilerek kaybedilen yaşamların farkında olarak “Sentez Meme Sağlığı ve Hastalıkları Enstitüsü Ltd. Şti.” ve onun hizmet birimi olan “Özel Sentez Polikliniği”ni kurduk.

Özel Sentez Polikliniği Bünyesinde;

Meme hastalıkları bilimine kendisini adamış Radyoloji ve Genel Cerrahi uzmanları birlikte çalışarak hastamıza en yüksek kalitede hizmet sunar. Hastalarımız bir kez hazırlandıktan sonra Fizik Muayeneyi takiben, uygun görülen tetkiklerin hemen yapılması (mamografi, tomosentez, ultrasonografi, kemik dansitometri, kan tetkikleri gibi) ile kontrolünü tamamlar. Bu incelemelerde bilgi düzeyi yüksek hekimlerimiz yanında konularına hakim personelimiz ve dünyada var olan en yüksek teknolojimiz ile hastalarımıza mükemmeli sunmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca tarama sırasında saptanan patolojilerde hastalarımıza en gelişmiş biyopsi tekniklerini de sunmaktayız. Bu “minimal invaziv” yaklaşım, tecrübe ve teknolojimiz ile, uzun süre alan ve yüksek maliyet getiren cerrahi girişimlerin bir kısmı engellenebilmektedir.

Amacımız

Merkezimizin amacı, memenin iyi huylu hastalıkları ve meme kanserinin tanı ve tedavisini en ileri düzeyde gerçekleştirmektir. Kliniğimizde muayene olan ve tanısı konulan hastalar, tedavi aşamasında bizimle devam edebildikleri gibi, istedikleri herhangi bir yerde de tedavilerini sürdürebilirler. Nerede tedavi olmayı tercih ettiklerine bakılmaksızın, meme hastalığının doğru tanısını oluşturmak ve hastalarımıza yardım, en büyük mutluluğumuzdur.

Misyonumuz

Misyonumuz, meme taraması ile şikayeti olmayan ve meme yakınması ile gelen hastalarımızın doğru değerlendirilmesi, doğru tanısı, bilgilendirilmesi ile en üst kalitede tedavisi ve hastalığı ile ilgili eğitimini sağlamaktır.

Merkezimiz, bu misyonu gerçekleştirmek için, meme kanserli hastaların tedavisinde, hasta ve sosyal çevresi eksenli yaklaşım gösteren bir takım çalışması yapar. Bu takımda yer alan meme hastalıkları ile ilgili dallarda yüksek düzeyde eğitim görmüş doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık personeli birlikte çalışarak; zamanında ve doğru tanı, etkin hasta yönlendirmesi ile meme kanserinde yüksek kaliteli kapsamlı bir program yürütürler. Buna ilaveten Merkezimiz, candan ve şefkatli bir yaklaşımı benimsemiş personeli ile hastaların ihtiyaç duyduğu psikolojik, duygusal ve fiziksel desteği de sağlar.

Tanı ve tedavi programını yürüten takımda; meme görüntüleme yöntemlerinde uzmanlaşmış bir radyolog ve meme cerrahisinde deneyimli cerrahi uzmanı yer almakta olup gereken durumlarda patolog, tıbbi onkoloji uzmanı, radyoterapist, plastik cerrah, psikolog, sosyal destek danışmanı, beslenme uzmanı, fizyoterapist ve genetik uzmanı konsültasyonları ile hastaların kanserden uzak ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmeleri için destek sağlanır.